CERDANYA HAPPY WALKING

En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web :

La titularitat d’aquest lloc web, https://cerdanyahappywalking.cat, (des d’ara lloc web) l’ostenta: Consell Comarcal de la Cerdanya, proveïda de NIF: P1700016G i les dades de contacte són:

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

Plaça del Rec, 5

17520 Puigcerdà

NIF: P6715003G

Telèfon: +34 972 140 665

correu electrònic: info@cerdanya.org

 

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina de CERDANYA HAPPY WALKING (en endavant, CHW). L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de CHW.

CHW no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de CHW. Els anunciants i patrocinadors amb els que CHW pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de CHW.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de CHW. Tots aquells continguts dels quals CHW no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

En aquest darrer cas, es fleixarà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat. Certs materials s’ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

L’oferiment de certs materials sota les condicions d’aquestes llicències no implicarà en cap cas l’extensió d’aquestes condicions a d’altres.

 

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. CHW no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

CHW es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que CHW ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor CHW eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

 

Protecció de dades

CHW compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a CHW els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

Per més informació: Autorització per a la recollida de dades

 

Limitació de la responsabilitat

CHW no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

 

Termes i condicions de contractació

Al contractar un servei a través de la web de CHW l’usuari accepta els terme si condicions de contractació d’aquesta web.

Per més informació: Termes i condicions de contractació

 

Política de cookies

Tota la informació sobre la política de galetes que es fan servir al web la trobaràs en aquest enllaç: Política de cookies