Pel romànic de Fontanals de Cerdanya
(Fotografies cedides per Montse Auger)