Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable del tractament: Consell Comarcal de la Cerdanya.
  • Finalitat: deixar constància de l’autorització per participar a la sortida.
  • Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
  • Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
  • Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consell Comarcal de la Cerdanya.

 

ELS GRUPS
Els grups del Cerdanya Happy Walking tindran el màxim de persones fixats per la organització i estaran acompanyats per un guia. Un cop cobert el nombre de participants en cada grup, es tancarà la inscripció.

 

ELS GUIES DE LES RUTES
Els guies són grans coneixedors de les rutes i en l’activitat del senderisme, per la qual cosa haureu de seguir les seves instruccions durant tot el temps. Les explicacions, seran en català. En cas que es precisin en un altre idioma, demaneu-ho en el moment de realitzar la inscripció.

 

ASSEGURANÇA
Amb la inscripció en qualsevol de les excursions del Cerdanya Happy Walking està inclosa una assegurança d’assistència.

 

CANVIS EN EL PROGRAMA
Aquest esdeveniment es desenvolupa a l’aire lliure, pel que està subjecte a les inclemències meteorològiques, al medi ambient, al transport, a què es produeixi un accident, etc. En el cas que les circumstàncies ho aconsellin, l’organització es reserva el dret a realitzar canvis en les rutes o en el programa

 

OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
És obligatori inscriure’s per a poder participar en alguna de les excursions del Cerdanya Happy Walking.
És obligatori l’ús de roba còmoda, així com calçat ideal per a la pràctica del senderisme. La organització podrà no deixar participar als participants que no compleixin aquests requisits.

 

RECOMANACIONS PER ALS PARTICIPANTS
Es recomana portar roba d’abric i impermeable. També una gorra o barret i protecció solar.
Portar aliments i líquids suficients.

 

L’EDAT
Donada les característiques de l’activitat, caldrà que els següents grups de persones vinguin acompanyats d’una persona responsable:
Menors de 16 anys
Persones amb algun tipus de vulnerabilitat o dificultat per a la pràctica del senderisme.
Davant de qualsevol dubte sobre aquest apartat, si us plau contactar amb l’organització.

 

SALUT
En el cas que vostè tingués algun tipus de malaltia que generés algun tipus d’inconvenient per participar al Cerdanya Happy Walking, heu de comunicar-ho a l’organització. Recordeu que les rutes passaran per zones allunyades de les poblacions i per tant no es disposarà d’assistència mèdica immediata.

 

RESPECTE PEL MEDI AMBIENT
El Cerdanya Happy Walking és un esdeveniment que té com a objectiu el promoure els valors naturals de la Cerdanya, és per això que el respecte i cura del medi ambient es converteix en un compromís per part de tots els participants en el mateix. Els participants del Cerdanya Happy Walking no tiraran cap residu durant el trajecte i tindran cura de la flora i fauna de l’entorn durant el desenvolupament de les excursions.

 

FUMAR
Queda terminalment prohibit fumar durant el transcurs de les rutes en consideració als altres participants i per tal d’evitar el risc de foc.

 

ANIMALS DE COMPANYIA
Caminarem en grup, per tan, els animals de companyia estan permesos en les excursions, però han d’anar lligats.

 

EL CLIMA
Encara que en general el clima a Cerdanya en aquesta època, és bastant benigne, s’haurà de tenir en compte les zones per les quals discorren les rutes i les temperatures existents els dies anteriors a les mateixes per tal de portar la roba adequada. El clima advers podria ser una de les raons per alterar el programa d’una ruta, acabar-la abans del previst o fins i tot cancel·lar-la.

 

POLÍTIQUES DE DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ
Per a cada ruta s’estableix un límit mínim de 5 participants inscrits, en el cas que finalitzi el període de preinscripció o prèviament des l’organització s’estimi que no s’ha arribat a la quota mínima establert, la ruta pot ser cancel·lada, no responsabilitzant les entitats organitzadores dels inconvenients ocasionats ni de cap despesa derivada de la cancel·lació. En cas de cancel·lació per part de l’organització, aquesta es compromet a tornar l’import abonat prèviament de les inscripcions. Per motius de cancel·lació per part dels participants, no es retornarà la quantitat abonada prèviament, llevat de casos excepcionals.

 

RESPONSABILITAT
Tot i que no hi ha cap gran dificultat en les rutes del Cerdanya Happy Walking, la pràctica del senderisme pot ser complexa, especialment si no es va ben equipat o si no es té les condicions físiques adequades. Els participants al Cerdanya Happy Walking ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. Els organitzadors o patrocinadors d’aquest esdeveniment no seran responsables de qualsevol accident que es produeixi durant la caminada. En inscriure’t en qualsevol de les activitats del Cerdanya Happy Walking estàs acceptant els termes de participació en aquest esdeveniment, així com que tens les condicions físiques i l’equipament adequat per a participar-hi. Els participants hauran de seguir les instruccions dels guies de cada un dels grups en tot moment. Les decisions preses per l’organització i pels guies en pro de la seguretat o la correcta organització no són discutibles, tenint en compte que ells són els responsables de la seguretat durant les caminades. Si el guia considerés que un participant no va amb l’equipament adequat en el moment de començar la ruta, pot rebutjar la seva participació en la mateixa. Qualsevol problema mèdic que pogués afectar la seva participació al Cerdanya Happy Walking s’ha de comunicar a la organització en el moment de la inscripció, tractant-se aquesta informació amb total confidencialitat. Si les circumstàncies aconsellessin que una ruta fora cancel·lada, l’organització proveirà una altra ruta, si això fos possible. Si una persona abandona el grup, l’assegurança no cobreix cap accident que li pugui ocórrer. En el cas que s’hagi de modificar una ruta per raons alienes a l’organització, els participants no tindran dret a interposar cap reclamació.

 

DRETS D’IMATGE
La inscripció al Cerdanya Happy Walking, autoritza als organitzadors de l’esdeveniment, al fet que puguin utilitzar, total o parcialment, la meva pròpia imatge continguda en les fotografies que es puguin realitzar durant el Cerdanya Happy Walking amb l’única finalitat de la promoció d’aquest esdeveniment, que inclouen els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. Aquesta autorització es concedeix per un termini de temps il·limitat, no fixant cap límit de temps per a la seva concessió ni per a l’explotació de les fotografies, o part de les mateixes, en què consta la meva pròpia imatge. Aquesta autorització es concedeix a títol gratuït, renunciant expressament a reclamar cap quantitat per concepte de cessió dels drets d’imatge continguts en aquest document.

L’entitat organitzadora es reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge del Cerdanya Happy Walking, així com l’explotació audiovisual, fotogràfica i periodística de l’esdeveniment.

 

PROTECCIÓ DE DADES
La inscripció en qualsevol de les rutes del Cerdanya Happy Walking, els participants donen el seu consentiment perquè l’organització de l’esdeveniment, tracti automàticament i amb finalitat únicament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal.

L’informem que les dades recollides a partir dels formularis d’aquesta web seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del Consell Comarcal de la Cerdanya amb la finalitat de gestionar la inscripció en el present esdeveniment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los d’acord amb les finalitats esmentades anteriorment.

D’acord estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té dret a accedir a aquests fitxers amb l’objectiu de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. A aquest efecte s’haurà de sol·licitar per escrit a la següent adreça: info@cerdanya.org.

 

Moltes gràcies per venir a caminar amb nosaltres!